تلفن: 02188511084
ارزیابی ریسک در صنایع
در مورد این دوره

ضرورت برگزاری این دوره آموزشی o صنایع کشوربه دلیل مواجهه با دو عامل اساسی و سرنوشت ساز؛یکی جنگ و تبعات آن و دیگری تحریم ؛ از تحولات صنعتی جهان فاصله گرفته و نتوانسته نوسازی شوند. در نتیجه این فرسودگی ها ریسک های در معرض صنایع کشور افزایش یافته ودیگر روش مرسوم بازدید اولیه که حداقل مربوط به 50 سال پیش است کارائی و توانائی شناخت خطر های در معرض واحد های صنعتی نداشته و اگربنا باشد طرفین قرار داد بیمه به آن اعتماد کنند؛ سرمایه های ملی کشور با شدت بیشتری در معرض خطر قرا ر خواهد گرفت . o پرسشي هميشه ذهن صاحبنظران بيمه و ريسك رابه خود مشغول داشته كه چرا عليرغم بازديد هائی که کارشناسان بازدید اولیه از صنايع انجام مي دهند ؛ باز هم شاهد وقوع حوادث و بروز خسارت هاي ميلياردي هستيم ؟ دلايل زيا دي را براي اين رويدادهاي ناگوار مي توان بر شمرداز جمله : 1 - در بازدید اولیه ؛ ارزیابی خطر انجام نمی شودو در حقیقت کارشناس؛ گزارشگر آنچه راکه همه می بینند می باشد؛ در حالی که هنر ارزیاب دیدن احتمالاتی هست که اینک پنهان بوده ولی در آينده با وقوع حادثه قابل دیدن خواهد بود می باشد. 2 - بیمه گران به جای آنکه ملاک خود را برای یک واحد امن و تعیین نرخ حق بیمه به سخت افزار های ایمنی مانند تجهیزات و تاسیسات و امکانات کمک رسانی وامداد"معطوف دارند؛باید به خلاقیت های بیمه گذار در بکار گیری توامان نرم افزارهای ایمنی (که شور بختانه در بازدید اولیه کوچکترین توجهی به آن نمی شود) و سخت افزارهای ایمنی توجه نمایند. زیرا با این روش سازمان مطمئن تر در برابر خطر ایمن می گردد . برخی از سرفصل ها ی ارزیابی ریسک (موارد ستاره دار برای اولین بار است در صنعت بیمه طرح می گردد)  *ارزیابی بر اساس چک لیست های ارزیابی ریسک  * گزاره های موثر درارزیابی ریسک  *آموزش تهیه داستانک (سناریو ) از وقوع یک حادثه احتمالی  روش استفاده از مدیریت ریسک در ارزیابی ریسک  *ارائه دید گاه های نوین و موثر در کنترل ریسک  *کاربرد مهندسی تخیل در انجام ارزیابی ریسک  *سرفصل ها وچگونگی تنظیم گزارش ارزیابی ریسک  *چگونگی تصویر برداری از مورد بیمه و موثر در تشخیص ریسک  *روش های جلب توجه وکمک بیمه گذار برای مشارکت در ایمن سازی مورد بیمه وبه منظور تاخیرویا کاهش احتمال بروز حادثه  ریسک هائی که از ناحیه برق ؛تجهیزات؛تاسیسات؛مواد اولیه و......بروز می کند  *نقش نیروی کار سازمان در ارتقای ایمنی مورد بیمه  *نگاهی نو بهHSE و تاثیر حیاتی آن در ایمنی پایدار مورد بیمه  برنامه های پشتیبانی بیمه گذار که در کنترل خطر موثر است ویژگی ها: مدت دوره :12 ساعت مخاطبان : کارشناسان بازدید اولیه نمایندگان دارای مجوز صدور بیمه نامه آتش سوزی- ارزیابان خسارت بیمه ای

ثبت نام در دوره ارزیابی ریسک در صنایع
اکنون ثبت نام کنید

با دوره های پیشرفته و با بهترین اساتید