تلفن: 02188511084

کلاس های وبینار

درباره ما

با یاری پروردگار موسسه بانگ رهروان دانش  به عنوان یگانه موسسه آموزش تخصصی علوم نوین بیمه ای   فعالیت های آموزشی خود را شروع نموده است.  هدف موسسه  با اتکا به تجارب 55ساله مدیران موسسه  در صنعت بیمه  و سابقه36 ساله فعالیت های آموزشی تحقق دو برنامه زیر می باشد:

بخش الف  

  • به روز نمودن روش های آموزشی  کم کار آمد فعلی 
  • نگاه جدید به قوانین و اصول بیمه های بازرگانی به منظور ابهام زدائی و رفع برداشت های دو گانه  از قوانین بیمه که علت اصلی اختلافات و سوء برداشت طرفین قرار داد می باشد 
  • آموزش آسیب شناسی ناشی از سوء عملکرد طرفین قرار داد  بیمه های بازرگانی

 

بخش ب

  ورود دانش مدیریت ریسک  در برگزاری دوره های تکمیلی (دوره های آموزش حین خدمت) به منظور گشودن گره های کور در صنعت بیمه که برخی از آنان به شرح زیر است  :

 (مواردی که با * مشخص گردیده برای اولین باراست که  در صنعت بیمه طرح می گردد)

  • روش های نوین  ارزیابی ریسک ( که باید جایگزین روش کهنه و تاریخ مصرف گذشته بازدید اولیه   شود )در بخش صنعتی با هدف کمک به تصمیم گیری بیمه گر در موردپذیرش یا رد ریسک و کمک به تعیین نرخ فنی و رقابتی *
  • ارزیابی ریسک در صنایع  بسیار حساس فرآیندی(صنایع شیمیائی ؛پترو شیمی ؛صنایع نفت و گاز و......)*
  • اصول حاکم بر ارزیابی خسارت به منظور کاهش طرح دعوی در محاکم قضائی علیه بیمه گر *
  • محاسبه (ریاضی و فنی ) استهلاک در بیمه های اموال*
  • بومی سازی و اندازه گیری PML&EML  ( شعاع موثر خطر)  در بیمه های  *
  • بررسی امکان پیاده سازی محاسبات فنی سرواژه های  EML&PML در اپیدمی یا همه گیری بیماری های مسری در بیمه های درمان  *
  • کاربردی کردن دیدگاه مدیریت ریسک در محاسبه تقصیر(ماده 14 قانون بیمه) در عملیات بیمه گری*

 

بهترین مدرسین در تهران

آقای عباس گلچینیان
استاد

آتش سوزی؛ اصول و کلیات بیمه؛ مدیریت ریسک کاربردی؛ بازاریابی کاربردی.

آقای احمد قدیمی
استاد

مهندسی و مسئولیت.

سرکار خانم شرفی
استاد

باربری.

آقای دکتر یاوری
استاد

درمان.

آقای کسرائیان
استاد

درمان.

آقای دکتر رعدی
استاد

اصول و کلیات بیمه.

آقای فراشیانی
استاد

اتومبیل.

آقای سیامک ملک مطیعی
استاد

درمان بازاریابی کاربردی.

آقای حمید رضایی نیا
استاد

آتش سوزی.

مهران صادقی
استاد

آتش سوزی.

محمد توژان
استاد

خودرو.

هیئت مدیره

عباس گلچینیان
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
مصطفی فراهانی
نایب رئیس هیئت مدیره
مهرداود ز اهدنیا
عضو هیئت مدیره