معرفی موسسه بانگ رهروان دانش

مدتی این مثنوی تاخیر شد

سلامی چو بوی خوش آشنائی// بدان مردم دیده بر روشنائی

 

آشنائی با موسسه آموزشی بانگ رهروان دانش

 

مقدمه ای بر چرائی و ضرورت ها :

 متاسفانه مراکز دانشگاهی و پژوهشگاه های کشوردر امور تحقیقات و پژوهش های بیمه ای  کمتر توجهی به اهمیت کاربردی بودن تحقیق و پژوهش ها و توجه به تنگناها و مسائل روز بیمه گران داشته و تمام توجه خود را منطبق با مشکلات و چالش هائی که بیمه گرانجهانی در آینده با آن روبرو می گردند نموده و نسخه برای آن تهیه می نمایند که البته گامی مثبت  در نظریه پردازی بوده  ولی در حال حاضر مورد نیاز کنونی بیمه گران ایرانی به دلایل زیر نمی باشد:

 • در پژوهش ها و راه حل های ارائه شده توجهی به اصول اولیه جامعه شناسی و شناخت روحیه و ذائقه جامعه ایرانی نگردیده
 • متاسفانه بسیاری از پژوهشگران با امور بیمه گری و روش های اجرائی  آن، اگر نگوئیم بیگانه باید گفت کمتر آشنا هستند.
 •   گسل بزرگ بین روش ها و عملیات اجرائی بیمه گران ایرانی (که گاهی بیش از50 سال از تاریخ مصرف آن گذشته) با نگاه به آینده ای که پژوهشگران و دانشگاهیان آن را ترسیم می کنند وجود دارد که مانع از آن می گردد که محققان گرامی بتوانند نسخه ای موثر برای مسائل امروزی بیمه تجویز نمایند.
 • شوربختانه بیمه گران نیز تمایل چندانی برای همکاری با پژوهشگران دانشگاهی نداشته و آگاهی های موثری نیز در اختیار آنان نمی گذارند.
 •  به دلیل تفاوت نگرش ها، زمینه اجرائی شدن پژوهش ها و پیشنهاد های ارائه شده در صنعت بیمه کشور وجود ندارد
 • در یک کلام پژو هش ها و نظریه پردازی ها بیشتر با دید دانشگاهی و بدون ارائه ساز و کار اجرا  می شوند و در شرایط کنونی پاسخگوی نیازها و چالش های  بیمه گران نمی باشند.

 در همین رابطه جمعی از دست اندرکاران  صنعت بیمه که هر یک سابقه ای بیش از 50 سال درکارهای اجرائی و 30 ساله در امور آموزشی داشته با کوله باری از تجربه و باهدف کمک به تامین نیازهای بیمه گران  و اهالی صنعت بیمه و بیمه گذاران و با یاری پروردگار موسسه بانگ رهروان دانش  را به عنوان یگانه موسسه آموزش تخصصی علوم نوین بیمه ای  راه اندازی نموده اند.     

اهداف موسسه

 اگر ادعا می کنیم در پی نوگری در علوم بیمه ای هستیم  نه به معنای رسیدن به پای دانش امروزی بیمه (چرا که ساختارهای فعلی صنعت بیمه اجازه این بلند پروازی را نمی دهد)  و اگر این ادعا را کردیم شما باید به صداقت ما شک کرده  و آن را یک شگرد تبلیغاتی بی اساس تلقی کنید. ما کاری را که در راستای شعار خود می خواهیم به ثمر برسانیم، انجام دیدگاه های مهم  فنی و بازار یابی بوده که در نیم قرن اخیر به آن کمتر توجه گردیده است. به عبارت دیگر سعی خواهیم کرد روش های اصلاحی و به روز شده ای از تکنیک های اجرا شده ای را که دیگران در چند دهه قبل انجام داده اند با شروط زیر اجرا کنیم:

 • بومی سازی روش ها در زمینه ارزیابی ریسک با توجه به آنچه بر صنایع کشور در اثر دو گزاره (عامل)حیاتی جنگ و تحریم گذشت.
 • اصلاح و ارائه روش های جدید بازار یابی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور
 • رمز گشائی و مستند سازی گره های کور در صنعت بیمه کشور
 • ارائه دیدگاه های جدید در تعامل با بیمه گذار به روش منحصر به فرد شرپا
 • کاهش هزینه هایی که نمی بایست بیمه گر متحمل گردد ؛ ولی شور بختانه این هزینه های زاید را می پذیرد.

ما امیدواریم این شکاف عمیق(تفاوت بین رویکرد های ما با دیگران )را با روشنگری از طریق سایت و ارائه آموزش های تخصصی دوره های جدید کم کنیم. در این راه نیازمند استقبال و همکاری بیمه گران و سایر مخاطبان از دوره های آموزشی نوینی که در زمان بعدی شرح داده می شود هستیم.

برای آن که بازدید کنندگان گرامی با خواندن متون با حجم زیاد خسته نشوند ؛ تلاش گردیده مطالب تهیه شده در حجم کمتر در هر بارگذاری تهیه و با فاصله زمانی کوتاه در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار گیرد.

ایجاد امتیاز