بخش دوم معرفی موسسه اموزشی بانگ رهروان دانش

بخش دوم

دوره های آموزشی نوینی که ما در صدد اجرای آن هستیم:

  الف – روش نوین آموزش کاربردی حقوق بیمه (منطبق با رویه دادگاه ها)  با نگاه جدید به قوانین و اصول بیمه های بازرگانی به منظور ابهام زدائی و رفع برداشت های دو گانه از قوانین بیمه که علت اصلی، اختلافات و سوء برداشت طرفین قرارداد می باشد مانند:

 • آموزش آسیب شناسی ناشی از سوء عملکرد طرفین قرارداد بیمه های بازرگانی
 •  بازنگری و به روز نمودن روش های آموزشی کم کار آمد فعلی در زمینه صدور، ارزیابی ریسک، ارزیابی خسارت و رسیدگی به ادعای زیاندیدگان

  ب – کاربردی نمودن مدیریت ریسک و زدودن غبار غربت از سیمای تابناک آن در زمینه های مورد عمل بیمه گران مانند:

(مواردی که با * مشخص گردیده برای اولین باراست که در صنعت بیمه طرح می گردد)

 • روش های نوین ارزیابی ریسک ( که باید جایگزین روش کهنه و تاریخ مصرف گذشته بازدید اولیه شود )در بخش صنعتی با هدف کمک به تصمیم گیری بیمه گر در مورد پذیرش یا رد ریسک و کمک به تعیین نرخ فنی و رقابتی *
 • ارزیابی ریسک در صنایع بسیار حساس فرآیندی(صنایع شیمیائی، پتروشیمی، نفت و گاز و......)*
 • اصول حاکم بر ارزیابی خسارت به منظور برآورد عادلانه خسارت و پیشگیری و کاهش احتمال طرح دعوی در محاکم قضائی علیه بیمه گر ( به روش شرپا)  *

 

ج-  برگزاری دوره های تکمیلی و گشودن گره های کور در صنعت بیمه  با کمک دانش مدیریت ریسک مانند:

 •  محاسبه (ریاضی - فنی ) استهلاک در بیمه های اموال*
 • بومی سازی واندازه گیری PML&EML  ( شعاع موثر خطر)  با هدف تعیین وزن واقعی خطرو کمک به تصمیم گیری های بیمه گر *

د- امور پژوهشی و فرهنگی برای آسان سازی عملیات اجرائی و فنی بیمه گران مانند:

 

 • بررسی امکان پیاده سازی محاسبات فنی سر واژه های  EML&PML در اپیدمی یا همه گیری بیماری های مسری در بیمه های درمان  *
 • آموزش مدرسان با دیدگاه های نوین آموزشی*
 • بررسی امکان کاربردی کردن دیدگاه های مدیریت ریسک در محاسبه تقصیر(ماده 14 قانون بیمه) در عملیات بیمه گری*
 • آموزش مهارت های فنی و حرفه ای مدیران شعب استانی بیمه گر با هدف فراهم کردن زمینه های شناسائی منطقه به بیمه گران (به ویژه بخش خصوصی ) بدون صرف هزینه های سنگین  تبلیغاتی *
 • تهیه شیوه نامه های اجرائی در زمینه های صدور و خسارت
 • پژوهش در زمینه ردیابی بیمه در ایران از عهد باستان (دست همه پژوهشگران گرامی را در این زمینه به گرمی می فشاریم)

ایجاد امتیاز