هنر و مزیت شرپا

هنر یا مزیت شرپا:

تعیین راه حل های ممکن برای شناخت و پیشگیری از اشتباه و خطای کارکنان از لحظات اولیه است. استفاده از این روش بر اساس این باور طراحی شده که تاخیر یا اشتباه در رسیدگی به ادعای بیمه گذار خسارت زیاندیده و طولانی شدن مراحل رسیدگی موجب نارضایتی بیمه گذار گردیده که می تواند هزینه های زیادی را برای بیمه گر فراهم  و یا موقعیت وی را تهدید نماید.

این روش به گونه ای طراحی شده که کارمند حتی اگر بخواهد اشتباه  نماید تقریبا امکان ارتکاب خطا  از وی سلب می گردد و هیچ چاره ای  به جز درست انجام دادن کار را  ندارد .

در  روش شرپا برخلاف شیوه یک طرفه فعلی که مدرس ارائه درس نموده و مخاطب چرت می زند و یا در افکار خودش غرق است و شرکت در دوره را  فقط برای اخذ گواهی و ضبط  در پرونده شغلی لازم دارد؛دانشپذیران (حداقل در22مرحله) ناگزیر از شرکت در آموزش  و ارائه مطلب می باشد .این روش علاوه بر آن که خستگی مخاطبان را به شادابی  تبدیل می کند میزان فراگیری و بهره وری را نیز افزایش می دهد.

 مواردی که در شرپا مورد رسیدگی قرار می گیرد:

 • ارائه راهکار و نکات کلیدی و حیاتی در صدور بیمه نامه
 • چگونه مدارک اصلی و مکمل را فراهم آوریم (بیمه گر چگونه باید بداند که  چه مدارکی برای احراز تعهد خود نیاز دارد)
 • شرایط در خواست مدارک مکمل
 • چگونه خسارت بر آورد کنیم (اصول حاکم بر ارزیابی خسارت که برای اولین بار در صنعت بیمه اجرا می گردد )
 • چگونه می توان در رسیدگی به پرونده خسارت اشتباهات کارمند را به صفر رسانید( مهم ترین بخش در پرونده خوانی که برای اولین بار در صنعت بیمه اجرا می گردد )
 • ضوابط قابل قبول در تهیه گزارش ارزیابی خسارت و  چگونگی انطباق آن با پرونده خسارت  
 • چگونه حقوق طرفین قرار داد بیمه را حفظ کنیم (ترتیب اولویت ها در محاسبه خسارت قابل
 • پرداخت)
 • چگونه تراز نهائی خسارت (اجاستمنت) را تنظیم نمائیم ( مهم ترین بخش در تسویه خسارت که برای اولین بار در صنعت بیمه اجرا می گردد)

 

نتایجی  که باید از این دوره آموزشی انتظار داشت:

 

 • کاهش اشتباه و دوباره کاری در مراحل تکمیل پرونده و رسیدگی به خسارت
 • ایجاد اطمینان خاطر در مدیریت که رسیدگی به پرونده  به درستی و بدون اشتباه انجام گرفته
 • افزایش توان مدیریت برای تصمیم گیری و فعالیت در امور مهمتری در مدیریت مانند بازاریابی
 • کوتاه شدن زمان رسیدگی به ادعای خسارت زیاندیدگان
 • کاهش نارضائی بیمه گذار که ممکن است منجر به طرح دعوی در محاکم علیه بیمه گر گردد.
 • حذف و یا کاهش استنباط های نادرست در فهم قوانین بیمه و شرایط بیمه
 • افزایش بهره وری در سازمان بیمه گر
 • ایجاد رضایت بیمه گذار و افزایش عمر وفاداری بیمه گذار  به بیمه گر
 • جلو گیری از افزایش بی مورد خسارت به زیان بیمه گر
 • کاهش پرداخت های بی مورد که حق بیمه گذار نیست
 • جلو گیری از آسیب دیدن وجهه بیمه گر در افکار عمومی جامعه
 • شفاف سازی مواردی در هنگام اعلام نرخ باید مورد توجه قرار گیرد
 • تدوین شرایط خصوصی منطبق با ماهیت و ذات ریسک
 • اظهار نظر در زمینه گزارش های ارزیابی ریسک (بازدید اولیه) انجام شده توسط کارشناسان (درصورت تمایل بیمه گر)
 • جلوگیری از پرداخت های سنگین ادعای ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت خسارت  (که به موجب آرای محاکم قضائی بیمه گر متعهد به پرداخت آن می گردد) .

ایجاد امتیاز